Close
Kiến thức đầu tư chứng khoán forex crypto.

XAUUSD biểu đồ hôm nay chart 10/2021

xau usd chart

Xauusd biểu đồ hôm nay trên chart 1D vùng giá kháng cự tạo thành. Đang hội tụ trong tam giác. Khi break qua đường Neck line. Cân nhắc xu hướng SELL + SL

#XAUUSD Chart 1D, 05/10/2021 biểu đồ từ tradingview.

xauusd 10 2021

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Để lại bình luận
scroll to top