More

Trader biệt đội cảm tử liều lĩnh ôm tài khoản đấu với markets

01/04/2022

Trader những biệt đội cảm tử chưa được học bài bản. Liều lĩnh ôm tài khoản ra đương đầu với markets và nhận lại cái kết cháy tài khoản.

Bởi vì được dạy và nghĩ rằng

Thị trường có chén thánh, nghĩ giá sẽ đi theo hướng hy vọng. Thị trường này có công thức tính toán ra vị trí giá ở đây là đỉnh, là đáy.

Nhưng sự thật thị trường không có chén thánh. Giá sẻ đi theo hướng của thị trường và đi xa hơn không có quy tắc, công thức nào cả. Không thể biết được đó là đáy hay đỉnh khi giá chưa đi qua.

Một kế hoạch giao dịch hoàn mỹ

Thị trường trên lý thuyết ai cũng học được, nhiều người sẽ lập kế hoạch. (Chờ đợi xác nhận, đi theo xu hướng, phân tích mô hình chỉ báo quá bán, quá mua, đường A cắt B, đường này so với đường kia, số lệnh, volume, cặp giao dịch, cắt lỗ, chốt lời, % lợi nhuận…).

Nhưng hầu như ít người làm được đúng kế hoạch ban đầu. Khi vào thực chiến yếu tố tâm lý bị chi phối kế hoạch vạch ra bị phá vỡ.

Vì vậy lời khuyên hãy loại bỏ các chỉ báo chằng chịt. Đừng cố gắng dự đoán bắt đáy đỉnh, mà hảy tìm vùng giá trị tốt để mua bán, cố gắng làm tốt kế hoạch vạch ra ban đầu.

Quản lý vốn yếu tố để thành công

Kiến thức khi học luôn yêu cầu quản lý vốn. Nếu vốn 100usd chỉ vào lệnh volume 0.01lot, 0.02lot, và 1000usd đi volume 0.1lot.

Nhưng có một thực tế hầu như trader vào quá khối lượng cho phép. Đó là lý do trader cháy tài khoản, thất bại. Điều khác biệt rõ nhất giữa những con thiêu thân, lính cảm tử. Với những trader chuyên nghiệp lão làng trên thị trường.

Lời khuyên của trader chuyên nghiệp

Đến khi nào bạn không còn là chuyên gia, không còn cố gắng dự đoán đỉnh đáy của thị trường, thì bạn đã bước vào nhóm trader chuyên nghiệp và bắt đầu kiếm được tiền lâu dài trên thị trường.

Leave a Reply

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *