Dữ liệu tâm lý thị trường. Hiển thị đo lường khối lượng xu hướng cao thấp. Thể hiện chỉ số của nhà giao dịch. Trader luôn cân nhắc duy trì tâm lý. Khi quyết định mở lệnh giao dịch đầu tư.

Theo trải nghiệm tỷ lệ màu Xanh (Long) 90-97% bắt đầu Buy + SL. màu Đỏ (Short) 90-97% bắt đầu Sell + SL. Giúp giảm thiểu rủi ro.

style="font-size: 5px"> © Powered by Myfxbook