4 nguyên tắc VÀNG trading từ 332 năm trước

01/04/2022

Mặc dù thị trường hiện đại thay đổi về công nghệ, cách giao dịch. Nhưng yếu tố quyết định giao dịch lại không thay đổi. 4 nguyên tắc vàng trong giao dịch forex,