More

#Mô hình sóng giá đảo chiều phổ biền trong giao dịch

01/03/2022

Mô hình giá thường xuyên lặp đi lặp lại. Giúp trader nắm bắt được ngay diễn biến thị trường tại thời điểm đó. Tất nhiên đừng mong nó hoàn toàn chính xác. Cơ bản góp phần giúp trader đưa ra quyết định đặt lệnh. MÔ HÌNH CHỈ ĐÚNG KHI ĐƯỜNG GIÁ CHẠY XONG !.

Có 2 kiểu vai đầu vai (Head, Shouder) Thuận và Ngược.

a) Giá đang xu hướng tăng sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm

vai đầu vai thuận

b) Giá đang xu hướng giảm sẽ đảo chiều thành tăng

vai đầu vai ngược

Trên 2 mô hình có đường Neck line. Đó là đường hỗ trợ, kháng cự (Mô hình thuận đường hỗ trợ, Mô hình ngược đường kháng cự).

Khi mô hình giá vai đầu vai được hình thành. Giá chạm đường Neck line thêm lần nữa. Khả năng cao bức phá đường Neck line để hành thành xu hướng mới. Và thời điểm đặt lệnh BUY/SELL chính là lúc giá chạm được Neck line lần cuối.

Mô hình sóng tam giác tăng giảm và tam giác cân

Mô hình tam giác tăng đáy tăng dần lên. Đỉnh hầu như là đi ngang. Thể hiện lực BUY mạnh hơn lực SELL. Thông thường giá sẽ tăng phá ngưỡng tiếp tục đi lên.

Mô hình tam giác giảm đỉnh giảm dần. Đáy hầu như đi ngang. Thể hiện lực SELL mạnh hơn lực BUY. Thông thường giá sẽ giảm phá ngưỡng tiếp tục đi xuống.

tam giác tăng giảm

Mô hình tam giác cân đáy tăng dần. Đỉnh ngày một giảm dần. Thể hiện sự giằng co giữa bên BUY/SELL. Chờ đợi khi giá vượt ngưỡng ra khỏi đỉnh tam giác. Có thể lên hoặc xuống thì lúc này sẽ đặt lệnh theo hướng của đường giá đó.

Nên kết hợp 02 mô hình sóng trên với lý thuyết down giúp trader phân tích các chu kỳ sóng xu hướng trên vùng giá kháng cự hỗ trợ.

Leave a Reply

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *