Michael Saylor tiếp tục tăng đều đặn lượng bitcoin nắm giữ

01/04/2022

Michael Saylor tiếp tục là đại sứ cho Bitcoin, và MicroStrategy mà ông lãnh đạo đang tăng đều đặn lượng bitcoin nắm giữ.

Đến cuối năm 2021, không chỉ các khoản đầu tư Bitcoin của họ đã có lợi nhuận, Họ cũng đã đầu tư thêm vào chiến lược mua Bitcoin. Mở rộng nắm giữa tài sản kỹ thuật số của họ thông qua phát hành thị trường.

Chiến lược Bitcoin của MicroStrategy:

Kể từ khi biến Bitcoin thành tài sản dự trữ kho bạc chính của họ, MicroStrategy đã thu hút rất nhiều sự quan tâm với tư cách là một công ty. MicroStrategy đã thu được lợi nhuận đáng kể từ việc đầu tư vào Bitcoin và sự chú ý của thị trường này đã giúp phát triển ngành công nghiệp phần mềm và doanh số bán hàng của họ. Năm 2021, tổng cộng 53.922 Bitcoin đã được thêm vào bảng cân đối kế toán của họ với mức giá trung bình là 48.710 USD mỗi Bitcoin.

Trong quý này, họ đã huy động được 596 triệu đô la vốn thông qua việc bán cổ phiếu phổ thông loại A. Số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng để mua thêm 10.349 Bitcoin với giá trung bình là 57.113 USD mỗi Bitcoin. Trong năm qua, họ đã chi 2,6 tỷ USD cho chiến lược mua lại Bitcoin của họ.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, MicroStrategy sở hữu 124.391 Bitcoin, được mua với tổng cộng 3,75 tỷ đô la, tương đương 30.159 đô la mỗi Bitcoin, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, giá trị thị trường nắm giữ Bitcoin của họ là 5,7 tỷ đô la, phản ánh mức tăng chưa thực hiện khoảng 2 tỷ đô la và tăng khoảng 50% so với giá trị chi phí ban đầu của chúng. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, họ sở hữu khoảng 125.051 Bitcoin, mà họ đã mua với tổng cộng 3,78 tỷ đô la, với giá mua trung bình là 30.200 đô la mỗi Bitcoin.

Tin tức Thẻ: , , , , ,