Close
Kiến thức đầu tư chứng khoán forex coin.

#Lý thuyết DOW, Kinh nghiệm áp dụng phân tích

lý thuyết dow

Lý thuyết Dow áp dụng trên nền tảng cho mọi phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Phản ánh tất cả đường giá và không ai có thể thao túng XU HƯỚNG của thị trường. Lý thuyết dow bao gồm 2 xu thế: Xu thế cấp 1 và xu thế cấp 2. Xu thế cấp 1 là xu thế chính. Xu thế cấp 2 ngăn cản sự tăng hoặc giảm giá của xu thế cấp 1 (vùng điều chỉnh).

An toàn đăng ký mở tài khoản forex tại Việt Nam

Nguyên tắc giao dịch lý thuyết dow

Trong giao dịch chuyên nghiệp xu thế cấp 1 là phương pháp trading. Được lựa chọn xu thế đầu tư chính sóng dài. Điều này được ứng trong đường giá của thị trường tài chính. Thị trường luôn có một đà tăng giảm, sau đó có một đà kéo sự tăng giảm ấy.

Dể hiểu hơn xu thế cấp 1 và cấp 2. Trong quá trình phát triển kinh tế có những ảnh hưởng. Khủng hoảng, xung đột, thiên tai, dịch bệnh. Sẻ ngăn cản đà phát triển tạm thời, đó chính là xu thế cấp 2 (goi vùng tích lũy).

Khi học phân tích kỹ thuật đều phải học qua “lý thuyết dow”. Nền tảng của phân tích nó như cái móng. Nếu không có lý thuyết dow. Tất cả các công cụ khác vứt bỏ hết. Là lỗ hỏng lớn trong kỹ năng phân tích.

Lý thuyết dow được giảng dạy trong chương trình CMT của Mỹ. Tất cả các nhân viên tài chính phố Wall, tư vấn viên phải nắm chắc lý thuyết dow.

Làm sao có thể xác định xu thế cấp 1?

Xu thế cấp 1 có thể là xu thế tăng hoặc xu thế giảm. Xu thế cấp 1 tiếp diễn khi và chỉ khi. Phá cản kháng cự, hỗ trợ để tiếp tục duy trì xu hướng chính.

Khi giá đang chu kì tăng. Giá phá cản vùng kháng cự thể hiện xu hướng tăng (xu thế cấp 1 hình thành). Sau đó giảm điều chỉnh xong. Lại tiếp tục lên phá cản thể hiện xu hướng tăng tiếp. Xu thế cấp 1 lúc này tiếp tục được hình thành.

chu kỳ tăng lý thuyết dow

Ngược lại giá chu kì giảm. Giá thủng cản vùng hỗ trợ thể hiện xu hướng giảm (xu thế cấp 1 hình thành). Sau đó tăng điều chỉnh xong. Tiếp tụt xuống thủng cản vùng hỗ trợ thể hiện xu hướng giảm. Xu thế cấp 1 lúc này tiếp tục được hình thành.

chu kỳ giảm lý thuyết dow

Câu hỏi làm sao xác định được đâu là xu thế cấp 1 ở trên. Xu thế cấp 1 có thể là xu thế tăng hoặc xu thế giảm. Xu thế cấp 1 tiếp diễn khi phá cản tiếp tục duy trì xu hướng chính.

chu kỳ tăng giảm

Một chu kì tăng giảm. Giá phá cản thể hiện xu hướng xu thế cấp 1 hình thành. Sau đó điều chỉnh, xong lại tiếp tục lên phá cản thể hiện xu hướng.

xu hướng buy ly thuyết dow

xu hướng sell lý thuyết dow

Lý thuyết Dow chỉ theo một cấu trúc: 1-2-1. Hãy nhớ phân tích và kiếm được tiền ở thị trường tài chính. Là hai phạm trù khác nhau. Nên phân tích tốt chưa hẳn kiếm được tiền. Khi kiến thức vững, thêm tâm lí giao dịch tốt, sẻ chủ động nắm được phần thắng về mình.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Để lại bình luận
scroll to top