More

Kênh đầu tư tài chính chính quy để tránh những cái bẫy

01/04/2022

Thời kinh doanh thương mại gặp nhiều khó khăn. Bị áp lực kiếm tiền nên không ít người đem tiền vào đầu tư tài chính. Với mong muốn kiếm tiền nhanh. Với các kênh đầu tư tài chính chính quy như chứng khoán, trái phiếu.

Thời gian qua biết được xu hướng này. Có nhiều tổ chức núp bóng với danh nghĩa các sàn giao dịch coin, forex. App đầu tư tài chính, chứng khoán quốc tế… Để lùa những người thiếu hiểu biết, tham lợi nhuận cao bỏ tiền vào đầu tư.

Nhận biết kênh đầu tư tài chính chính quy

Đầu tư tài chính chính quy là gì. Khoản đầu tư khi nạp tiền vào sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (HSX, HNX, Upcom ). Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia là nơi huy động vốn. Hoạt động theo luật pháp được bảo hộ bởi chính phủ. Bất kỳ quốc gia nào cũng bảo hộ mong muốn sàn giao dịch chứng khoán phát triển bền vững. Vì đây là nơi lưu trữ, huy động nguồn vốn toàn quốc gia.

Để tham gia sàn giao dịch bạn sẽ mở tài khoản. Tại các công ty chứng khoán hợp pháp được chính phủ cấp phép. Top đầu bao gồm SSI, Vndriect, HSC, VPS, MBS, FPTS. Khi nạp tiền mua cổ phiếu bạn hiển nhiên trở thành cổ đông của công ty đó. Các công ty chứng khoán chỉ là nơi đại diện thực hiện các giao dịch. Lưu ký thông tin giao dịch của bạn cho Sở giao dịch chứng khoán nhà nước.

Nên các công ty chứng khoán mà bạn mua cổ phiếu. Có lý do nào đó đóng cửa. Bạn hiển nhiên vẫn làm chủ cổ đông của cổ phiếu mà bạn mua. (Ủy ban chứng khoán nhà nước mới là nơi lưu trữ toàn bộ các thông tin cổ đông của bạn). Điều này là điểm khác biệt lớn khi tham gia vào các sàn giao dịch.

Sàn giao dịch tiền ảo đầu tư tài chính chứng khoán quốc tế.

Sàn giao dịch núp bóng danh nghĩa với cạm bẫy hoạt động theo phương thức. Gọi điện thoại, liên lạc qua email. Gửi thông tin đầu tư lợi nhuận cao 30% 200% trong thời gian ngắn.

Tiếp đến mời bạn vào group. Có các thành viên đầu tư thành công mua xe sang nhà lầu các kiểu. Kêu gọi bạn mở tài khoản, nộp tiền vào sàn. Thường khi mở tài khoản giao dịch lưu ký thông tin trên máy chủ ở nước ngoài.

Hằng ngày có tư vấn gửi biểu đồ giao dịch để đặt lệnh mua bán. Bước đầu tài khoản tăng trưởng rất nhanh. Nhưng khi rút tiền tư vấn sẽ nói với một lý do nào đó để không rút ra ngay. Hay chính lòng tham của bạn cũng không muốn rút khi thấy nó tăng 100% – 200%.

Bạn nuôi ảo mộng làm giàu nhanh mua nhà mua xe. Một ngày đẹp trời sàn giao dịch bị đóng cửa. Tương lai nhà lầu xe sang đi theo mây khói. Đó là câu chuyện mà mình nghe được rất nhiều, chứng kiến trong thời gian qua.

Leave a Reply

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *