Giới thiệu

Dautugi.Net được ra mắt nhằm chia sẻ kinh nghiệm phân tích, tài liệu kiến thức tổng hợp cho danh mục xu hướng đầu tư trên thị trường tài chính.

Với trade dự báo theo cách phân tích kỹ thuật thủ công. Cực kỳ tâm lý khi rất khó xác định xu hướng chính với các khoảng thời gian, dẫn tới lênh giao dịch có rủi ro cao.

Chúng tôi đã quyết định giải pháp cung cấp dữ liệu dự báo xu hướng giao dịch 303 mã ngoại hối (forex), tiền điện tử (crypto) chứng khoán cổ phiếu, chỉ số hàng hóa.

dữ liệu phân tích kỹ thuật

Dữ liệu cung cấp phân tích xu hướng biểu đồ chu kỳ thời gian: 03 – 12 tháng. Để đáp ứng nhu cầu trade chuyên nghiệp với danh mục đầu tư của mình.