More

Giới thiệu

Dautugi.Net được ra mắt nhằm chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và phần mềm công cụ phân tích kỹ thuật tổng hợp cho danh mục giao dịch tài chính.

dautugi

hệ thống phân tích kỹ thuật

Với trade tâm lý giao dịch và quản trị vốn cực kỳ khó khi xác định xu hướng với các khoảng thời gian, dẫn tới lệnh giao dịch có rủi ro cao

Dautugi.Net đã quyết định cung cấp giải pháp hệ thống chỉ báo và EA Robot Trading từ nhà cung cấp trading có kinh nghiệm để dự báo phân tích xu hướng giao dịch ngoại hối (forex), tiền điện tử (crypto) chứng khoán cổ phiếu, chỉ số hàng hóa

Hệ thống phân tích và quản lý rủi ro. Để đáp ứng nhu cầu trade chuyên nghiệp với danh mục giao dịch