Close
Kiến thức đầu tư chứng khoán forex crypto.

GBP USD #phân tích gpb chart 7/2012

biểu đồ tiền tệ

GBPUSD chart trên 4h đang mô hình Vai đầu Vai. Chờ giá bứt phá qua Neck Line và đặt entry SELL + vùng SL Chart: 07/7/2021

gbp usd chart

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Để lại bình luận
scroll to top