Close
Chia sẻ trải nghiệm quản trị đầu tư tài chính.

GBP USD #phân tích gpb chart 7/2012

biểu đồ tiền tệ

GBPUSD chart trên 4h đang mô hình Vai đầu Vai. Chờ giá bứt phá qua Neck Line và đặt entry SELL + vùng SL Chart: 07/7/2021

gbp usd chart

Trả lời

Leave a comment