#Dịch vụ tách thửa đất tại Đồng Xoài Bình Phước

01/01/2022

Dịch vụ tách thửa đất tại Đồng Xoài Bình Phước. Hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp thủ tục tách thửa đất nông nhiệp. Thủ tục tách thửa đất dự án đất thổ cư đất vườn đất sào đất rẫy. Tách thửa đất để bán, tách thửa sang tên chuyển nhượng.

Làm hồ sơ thủ tục chuyển nhượng mục đích sử dụng đất. Đất hộ gia đình, đất ở nông thôn (ONT), đất ở đô thị (ODT), đất ruộng đất vườn. Xin tách thửa lên thổ cư, đất trồng cây lâu năm (CLN), thủ tục tách thửa hợp thửa.

Tư vấn thủ tục hồ sơ tách thửa đất cho cháu, cho con. Thủ tục phân chia tài sản đất nhà, thủ tục phân chia quyền sự dụng đất. Thủ tục tách thửa sau ly hôn đất nhà, thủ tục tách thửa cho tài sản thừa kế. Hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp. Tư vấn dịch vụ hồ sơ tách thửa đất tại Bình Phước.

Nhà đất Thẻ: , , , , , , , , ,