Dịch vụ chuyển đổi đất trồng cây sang đất SKC kho xưởng

01/01/2022

Chuyên dịch vụ nhận hồ sơ cho cá nhân và doanh nghiệp chuyển đổi đất nông nghiệp. Đất trong cây lâu năm (CLN) sang Đất sản xuất kinh doanh. Đất nhà xưởng SKC, trong khu công nghiệp, ngoài KCN, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, đất sử dụng cho sản xuất kho bải xưởng văn phòng ở tại Đồng Xoài, Bình Phước.

Tiếp nhận nhu cầu cá nhân và doanh nghiệp. Tư vấn và chuẩn bị thủ tục hồ sơ và hòa thành trọn gói nhanh gọn.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh SKC.

1) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm. Đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

2) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn. Đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

3) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ. Đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

4) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

5) Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

6) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

7) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp. Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ. Sang đất thương mại dịch vụ. Chuyển đất thương mại dịch vụ đất xây dựng công trình sự nghiệp. Sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Nhà đất Thẻ: , ,