Đầu tư xu hướng khủng hoảng sau mùa dịch

01/04/2022

Định nghĩa khủng hoảng là gì ?. Khủng hoảng là khi bạn đi vay nợ mà thu nhập không đủ trả lãi và gốc. Vậy muốn xét khủng hoảng kinh tế. Cần xem xét dư nợ tín dụng và gdp tạo ra:

GDP Việt Nam 2020: + 271,2 tỷ USD = 271,2 x 22.600 = 6.129.120 tỷ

Dư nợ tín dụng hiện tại: + 9.828.832 tỷ

Dư nợ tín dụng: gdp = 160,3%

Theo biểu đồ thống kê như trên, cho thêm cột dư nợ tín dụng gdp thì năm 2020. Thực sự có một bước tiến hơi xấu. Đó là đang tính đối với mùa dịch Covid năm 2020. Chúng ta vẫn còn được hoạt động với một thời gian lớn.

Việc giữ được tỷ lệ dư nợ tín dụng gdp 13x% trong 3 năm. Chứng tỏ chính phủ có những chính sách về kinh tế rất tuyệt với, năm 2020 là do Covid.

Năm 2021 khi mùa dịch làm đóng cửa triền miên

Qua thống kê cho thấy thì khi dư nợ tín dụng vượt quá 200% gdp thì nền kinh tế sẽ rơi vào khủng hoảng. Ở giai đoạn khủng hoảng chính phủ sẽ phải tái thiết bằng cách thu nợ. Phát mãi các tài sản cầm cố; giãn nợ, hạ lãi suất, đảo vốn với các doanh nghiệp. (Chỉ đối với các doanh nghiệp làm ăn tốt, có tiềm năng); tăng thuế đối với những người giàu; bơm tiền.

Việc áp dụng 4 phương pháp trên cần nhuần nhuyễn. Hợp lý mới vực dậy được nền kinh tế. Bản chất vẫn là năng lực sản xuất của Việt Nam mình còn kém. Cần phải nâng cao năng suất, giảm thất thu. Đó mới là con đường đúng đắn.

Cơ hội đầu tư xu hướng thông minh ở giai đoạn khủng hoảng chỉ dành cho những ai không có nợ. Có tích lũy tài sản. Có thể mua tài sản phát mãi, mua cổ phiếu ở đáy. bất động sản giá tốt, Có thể áp dụng vay tiền đắt, trả tiền rẻ (tự suy ngẫm).

Tuy nhiên, nếu không đầu tư làm giàu được thì giữ được tài sản an toàn cũng là tốt lắm rồi.

Việt Nam chúng ta nợ bằng USD nên cần phải đàm phán với các chủ nợ lớn, đó mới là yếu tố quyết định  hi vọng vào tương lai tươi sáng.

Kiến thức Thẻ: