More

Chính sách hoàn tiền

1. Không có chính sách hoàn tiền

Là một sản phẩm kỹ thuật số, không thể trả lại và không hoàn lại tiền khi đơn hàng đã mua và thanh toán, vì sản phẩm gốc mua từ nhà cung cấp, không thể hủy ngang

Là khách hàng, bạn có trách nhiệm hiểu điều này trước khi mua sản phầm bất kỳ từ web dautugi.net

Chúng tôi không bảo hành khi giao dịch

  • Thắng / Thua
  • Sơn lại / hoặc không
  • Phương pháp: Đúng/Sai

Sản phẩm được bán lại trên Website dautugi.net là nguyên bản gốc

Tuyên bố lợi nhuận liên quan đến các sản phẩm là lời hứa của nhà cung cấp, không phải của chúng tôi

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả gây ra từ các sản phẩm bán ra

Không phàn nàn về sản phẩm đã mua, vì quyết định do bạn

Tìm hiểu thật kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua để sử dụng giao dịch trên tài khoản

2. KHÔNG chia sẻ / bán lại

Hệ thống chỉ báo EA robot rủi ro cao với những trade không có kiến thực vận hành và hiểu biết, dẫn đến cháy tài khoản

Không hỗ trợ các phiên bản cập nhật miễn phí từ nhà cung cấp. Nếu muốn cập nhật, vui lòng mua phiên bản mới chính thức

Trân trọng !