Cần biết #‎pháp lý quy hoạch chi tiết quyết định dự án 1/500

01/01/2022

Pháp lý quy hoạch tỉ lệ 1/500 là một hình thức triển khai hóa cụ thể về quy hoạch đô thị với tỉ lệ 1/2000. Đây cũng được coi là cơ sở để lập nên các dự án xây dựng. Khi đã có đầy đủ giấy tờ cấp phép cũng như các nhà quản lý đầu tư xây dựng.

Về chi tiết quy hoạch tỷ lệ 1 500 thì nó bao gồm. Quy hoạch chung, vùng, quy hoạch chi tiết và cả thiết kế đô thị.

Quyết định dự án 1/500 do cơ quan nào phê duyệt.

1) Bộ xây dựng phê duyệt đất quy hoạch tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền được cho phép của chính phủ.

2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt thuộc thẩm quyển của cấp tỉnh.

3) Sau cấp tỉnh sẽ là cấp huyện phê duyệt các quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch 1 500 áp dụng với đất thổ cư có nghĩa là cho phép xây dựng nhà.

Chỉ cần có giấy tờ minh bạch hợp pháp lý đủ thẩm quyền cho dự án. Khách hàng yên tâm mua dự án.

Nhà đất Thẻ: ,