BTC USD sóng trên 4h, 1D dự đoán cuối năm 2021

01/01/2022

Phân tích BTC USD trong tháng 10/2021 khi thị trường fomo mạnh ở vùng giá 63.000. Nhiều tin tích cực cho nhà đầu tư hi vọng BTC/USD giá tiếp tục lập định.

Với Big Boys “tay to” hoàn toàn ngược lại. Giá btcusd lên càng cao thanh khoán tốt. Theo phân tích chart xu hướng trên 4H và 1W dự đoán Bitcoin 2021. BTC khả năng vùng hội tụ giá nên cân nhắc Sell + SL ưu tiên.

#BTC/USD chart 4H, 05/11/2021 từ tradingview.

btc 4h 1121

#BTC/USD chart 1W, 23/10/2021 từ tradingview.

btcusd 1021

Biểu đồ phân tích dự đoán BTC/USD chart cho những tuần hôm nay xu hướng cuối năm 2021 mang tính chất cá nhân tham khảo.

Phân tích Thẻ: , , ,