Close
Chia sẻ trải nghiệm quản trị đầu tư tài chính.

BTC USD phân tích sóng D chart 9/2021

btc usd chart giá hôm nay

BTCUSD phân tích chart với khoảng thời gian trên 1D đang vùng hỗ trợ tạo thành. Khi kết hợp mô hình sóng Wave 4 (C) và sóng cấp 2 lý thuyết Dow. Nên cân nhắc chờ BUY + SL được ưu tiên hơn.

#BTCUSD Chart 1D, 12/9/2021 từ tradingview.

btc usd chart 09 21

Trả lời

Leave a comment