Close
Chia sẻ trải nghiệm quản trị đầu tư tài chính.

BTC #phân tích biểu đồ bitcoin 6/2021

btc usd chart giá hôm nay

Biểu đồ chart trên tradingview btc usd. Trên khung D đang còn vùng tích lũy giá chưa có dấu hiệu giá thao túng để gom đáy.

Vùng hỗ trợ lý tưởng khoảng giá: 30.000, 24.000 và 20.000

phân tích btc usd

Chart: 12/06/2021

Trả lời

Leave a comment