Close
Kiến thức đầu tư chứng khoán forex crypto.

Biểu đồ S&P 500 và Dow Jones US30 chart 10/2021

biểu đồ sp500

Biểu đồ chỉ số S&P 500 và Dow Jones US30. Phân tích chart trên 1D đang tạo đỉnh vùng giá kháng cự Vai Đầu Vai. Nên cân nhắc xu hướng SELL + SL ưu tiên.

#S&P 500 Chart 1D, 07/10/2021 từ tradingview.

SPX500USD 10 21

#Dow Jones US30 Chart 1D, 07/10/2021 từ tradingview.

US30 10 21

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Để lại bình luận
scroll to top