Bán tài khoản tradingview pro premium 1 năm

03/03/2022

Bán tài khoản tradingview pro mã giảm giá 70% gói premium 1 năm uy tín. Tradingview premium phiên bản chuyên nghiệp cho tất cả trader giao dịch. Dữ liệu chính xác và tốc độ cao nhất, sử dụng nhiều thiết bị.

Gói hoàn chỉnh, gồm:

  • 25 chỉ báo trong mỗi biểu đồ
  • 8 biểu đồ trong một bố cục
  • 400 cảnh báo từ phía máy chủ
  • Bố cục biểu đồ đã lưu không giới hạn
  • Khoảng thời gian tính theo giây
  • Cảnh báo không bị hết hạn
  • Hơn 4x dữ liệu trên biểu đồ (20k thanh)
  • Xuất bản các chỉ báo chỉ hiển thị cho người được mời

Gói mua tài khoản tradingview premium

Tài khoản Tradingview Premium sử dụng thời gian 1 năm. Bảo hành 1 lần trong 12 tháng

Sau khi mua tài khoản, thông tin tài khoản Tradingview được cung cấp trong vòng 1h – 48h

Khi nhận thông tin tài khoản tradingview, Bạn thay đổi tên người dùng, email và mật khẩu cho tài khoản

bán tài khoản tradingview

Giá tài khoản: 162$ = 3tr888 vnđ /1 năm

Liên hệ: Telegram: @luanruby & Nhóm Telegram

Phân tích Thẻ: , , , ,