Bạn nên xem

Sản Phẩm

Starter

19 Tháng Sáu in Sản Phẩm

Starter giá 110 Euro (4 tr VNĐ) Starter là gói đăng ký onecoin dành cho người học về tài chính ở mức độ đầu tiên. Là chương trình cơ bản giới thiệu về tài chính, kinh doanh, cung cấp cho học viên các tài liệu đọc trực...

INFINITY PACKAGE

14 Tháng Sáu in Sản Phẩm

INFINITY PACKAGE          Gói Infinity Trader là gói sản phẩm cuối cùng cho những người chuyên nghiệp đặc biệt quan tâm đến việc khai thác và cryptocurrency , nó bao gồm 7 cấp độ của chương trình giáo dục trực tuyến OneAcademy . Gói này...

PREMIUM PACKAGE

14 Tháng Sáu in Sản Phẩm

Gói Primium Trader là gói sản phẩm dành cho những người quan tâm đến việc khai thác và cryptocurrency , nó bao gồm 6 cấp độ của chương trình giáo dục trực tuyến OneAcademy . Gói này dành cho những người muốn mang lại cho các kỹ...

TYCOON TRADER

14 Tháng Sáu in Sản Phẩm

TYCOON TRADER Tycoon Trader là gói đăng ký cao thứ hai trong hệ thống OneCoin tương ứng với tất cả 5 cấp độ của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói này trang bị cho người tham gia những kiến thức...

Gói Pro Trader

14 Tháng Sáu in Sản Phẩm

Pro Trader là gói đăng ký dành cho Thương Gia trong hệ thống OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1, 2 và 3 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Sau khi hoàn tất các khóa học này bạn sẽ...

Gói Trader

14 Tháng Sáu in Sản Phẩm

Gói Trader giá 550 Euro (Tương Đương 16,8tr VNĐ) Trader là gói đăng ký dành cho Khởi Nghiệp trong hệ thống Đầu Tư OneCoin. Được tham dự tương ứng các mức độ 1 và 2 của chương trình đào tạo trực tuyến về Tài chính của OneAcademy. Gói...